M.N.A. AYEKE NYE ?

Âîtä,

Âla hînga Nzapä Babâ tî ë kwê... Lo yeke sanzêe-ka bê ti Lo na matabïsi sô Lo mû tëtî kusâra tî Lo, ngâ na ïrïngö-ndo tî Lo pëpëe...

Kâmba tî ndoyêe tî Lo agbô mbï na ngû mbârâmbârâ, na mbï wara batêmo na ngû gümbâyä. Na ngû balë-ôko na ndönî ûse, mbï zîa âsöngö tî mbï kwê na ngunda, mbï mû lêgë tî Bangî ngbanga tî lïngö na Lycée Boganda. Mäbê atöndâ tî nyöngö ngû na ndo sô awe...

Na pekô tî Bangî : Brazzaville, tëtî ngû otä kôzo... Mbï gwe tî manda tî gä wafängö-mbëtï na Colêze : yângâ tî âmunzû-angelëe, ngâ na farânzi.Na kïrïngö tî mbï na Ködrö, a to mbï na Bosangoa. Ngû aûnziî, a îri mbï tî kîri mbênî na Brazzaville, tëtî ngû ûse...

Mabê angbâ tî nyö ngû, me ndoyêe tî Mvenî tî mbï angbâ gï wâ, lâkwê... Na kïrïngö tî mbï, a to mbï na Lycée Boganda... Na pekô tî ngû ôko, a to mbï na âmbênî âmbâ tî mbï âwafängö yângâ tî angelëe na Ghana, tëtî ngû ôko.

Mvenî ti mbï agbô mbï kâ... töngana Paul na lêgë tî Damâse...

Dipîi sô, gerê tî Lo, gerê tî mbï... Lo kîri na mbï na Lycée Boganda ; na ndânî, a yeke Berengo, tëtî ngû ûse : fângö mbëtï na âmêlengê tî gbïä tî ködrö...

Nze ôko na pekô tî tïngö tî lo, mbï kö na yâ tî laparäa tëtî ködrö tî Bordeaux, na sêse ti Farânzi... zûska lâsô : mambôko tî Lo angbâ tî kânga lêgë tî kîri, atâa nzara tî ködrö ahön ndö tî mbï, me Lo hînga...

Mbï ngbâ tî sâra na Lo lâkwê, na yâ eglîze tî Lo (mbï yeke baptiste) zûskâ na ngoy sô ânde Lo dîko.

Ministère de la Nouvelle Alliance (M.N.A.) - Kwa tî Finî Mbele - sô mbï sïgïgï na nî gï na ngû sô ayeke mbênî kötä yê pëpëe : gï tî fa na gïgï kötä nzara tî bê tî mbï tî tene na âzo kwê sô ayêda tî mä, sô, na lêgë tî mênë tî Zezü-Kri, wasïökpärï alîngbi tî gä taâ mbîrîmbîrî kwê na lê tî Nzapä tî Finî !

Âni töndâ tî mândângö Tënë ti Nzapä na da awe. Na nze tî Mvuka sô ayeke gä, ânï yeke töndâ tî gïngö ânde âzo na yâ kartiëe tî ânï, ngâ, na yâ tî garä, tëtî Nzapä... Na mbâgë ngâ, fadë ânï mû mambôko mîngi na eglîze tî ânï, tî mâi.

Ânï ngbâ ti gi bïbê tî Nzapä tëtî yê sô Lo yê ânï tî sâra tëtï ködrö tî ânï, kamême ânï yeke na ndo yongôro : "Töngana mbï grïsa mo, Jérusalem..." Töngana a nzere na Lo tî fa na ânï mbênî yê tî sâra têtî ködrö tî anï, fadë ânï lï na yâ kosâra sô na kötä ngîâ na bê ! 

Âla sambêla mîngi, sï Nzapä abata ânï na ya kusâra sô Lo îri mbï na âsöngö tî mbï tî sâra, na Lo îri tënë-nzönî da tëtî gloire tî Lo.

Âni ngbâ ngâ tî toto mîngi na yâ sambêla tëtî ï kâ na ködrö kwê, sï kötï ti Nzapä Babâ angbâ vâla tî ï na yâ yê kwê. Ï kpîngba na yâ mäbê, âîtä tî mbï na yâ Zezü-Kri : Gbïä tî gloire kwê agä ndurü awe tî sï.

Grâce na ngangü tî Nzapä Babâ angbâ na ï !

Ngbâa tî Lo tî Ngangü ahön kwê :

Céphas MABADA-MABAYE - M.N.A.

 

 

 
[ BALAÔ ? ! ] [ SANGO NA SÄNGÖ ] [  FINΠSAHNGO ] [ TËNË TΠNZAPÄ ] [ GOGORO ] [ DA-LISORÖ ] [ MNA - FINΠMBELE  ] [ ÂLÊNDO TΠSÄNGÖ ] [ TO YÂNG NA Ë ]
Copyright © Ministère de la Nouvelle Alliance (M.N.A.) - Toutes reproductions autorisées