KÖTÄ TËNË

Gogoro : ndo tî bätängö lê tî kôbe da, ndâli tî mbênî ngû...

Na ndo sô, ë'ke bata ânde âsû kwê : yenga na yenga, nze na nze, ngû na ngû, töngana Nzapä angbâ tî bata ë na finî.

Töngasô ânde sï, zo sô ayê tî kîri na ndö tî mbênî sû sô agbô bê tî lo mîngiî, lo gä ge, lo gi sû nî sô, na lo wara nî hîo.

Ale ! Gïngö-ndo agbô !

 

 
[ BALAÔ ? ! ] [ SANGO NA SÄNGÖ ] [  FINΠSAHNGO ] [ TËNË TΠNZAPÄ ] [ GOGORO ] [ DA-LISORÖ ] [ MNA - FINΠMBELE  ] [ ÂLÊNDO TΠSÄNGÖ ] [ TO YÂNG NA Ë ]
Copyright © Ministère de la Nouvelle Alliance (M.N.A.) - Toutes reproductions autorisées