LISORÖ ? !

  • Töngana mo yê tî hûnda mbênî tënë sô agbô bê tî mo,
  • Wala mo yê tî fa ndâ tî mbênî yê,
  • Wala mo yê tî sâra gï tënë tî söngö na yâ Krîst-Zezü na âîtä tî mo...

PETE GÏ KPÊKÊ TÎ MO GE, NA MO TENE TËNË TÎ BÊ TÎ MO :

Consultez le forum

Singîla !

 

 

 

 
[ BALAÔ ? ! ] [ SANGO NA SÄNGÖ ] [  FINΠSAHNGO ] [ TËNË TΠNZAPÄ ] [ GOGORO ] [ DA-LISORÖ ] [ MNA - FINΠMBELE  ] [ ÂLÊNDO TΠSÄNGÖ ] [ TO YÂNG NA Ë ]
Copyright © Ministère de la Nouvelle Alliance (M.N.A.) - Toutes reproductions autorisées