"Balaô ? !"...

FINÎ SAHNGO

"Singîla mîngi, îtä !"

NÖMÖRÖ 09 -  LÄNGÖ 01 TÎ NZE TÎ KÛKÜRÛ, NGÛ 2006 

ÂNGE, ÂÎTÄ ! GÏ TANGA TÎ NÖMÖRÖ TÎ LÊNDO SÔ LAÂ !

 OUAMABÉ,

ouala... 

 WAMABE,

wala...

 WAMÄBÊ ?

Manda fini Sango si, kékéréké, mo lingbi diko Tèné ti Nzapa na fini yanga so !

Manda finî Sahngo sï, kekerêke, mo lîngbi dîko Tënë tî Nzapä na finî yângâ sô !

 

BALAO ? !

Na nze tî Kûkürû sô, âtënë ûse ayeke da tî bängö nî :

1) Gï lisorö... Lisorö tî zïängö terê... Gï tanga tî nömörö tî lêndo sô laâ...

2) Âsabëtere otâ, na usïö tî bûku sö ë töndâ tî mändängö tënë tî yâ nî na ndö Eglise tî Jésus-Christ : na mbâgë, Mbëtï tî Nzapä atene giriri awe, sô fadë ânde Eglise nî ayeke buba... Na mbênî mbâgë ngâ, gï ôko Mbëtï tî Nzapä sô afa na taâ wamäbê yê tî särängö nî na yâ sïönî tângo töngasô, sï lo hön yê kwê na ngangü tî Nzapä, na lo ngbâ tî lütï na ndüzü, zûskâ Jésus akîri !

Âtënë tî yâ tî bûku sô agbô bê tî ë sêngê pëpëe : töngana ë zî lê tî ë tî bâa ndo, na ë zî ngâ mê tî ë tî mä tënë kwê sô ayeke sïgï na yângâ tî Nzapä, fadë yê tî bübä awara wamäbê tî lâsô pëpëe, na ânde fadë lo mä trompette tî kpälängö Eglise ti Jésus-Christ, töngana Nzapä adîko lo tî ngbâ na finî zûskâ na lâ nî sô. Nî laâ sï, na ndo sô, MNA ayeke sâra tî lo gï kwa tî sînzîrî, na pöpö tî âmêlengê tî Nzapä, tî îri âla tî kpîngba na yâ mäbê ! Christ agä ndurü awe !

Na mo grisa pëpë tî dîko Mbëtï tî Nzapä tî mo lâkwê, na lêgê tî kalendriëe sô ë zîa ge ndâli tî mo. Gï töngasô ânde sï mo mû nzönî kôbe tî Yingö na âme tî mo lâkwê lakwê !

Fono nzönî na ndö lêndo tî mo !

Nzapä tî Ngangü Kwê, agwe na mo !

C. MABADA-MABAYE - MNA

*********************

"Ba ! Ngassangbaga ti Nzapa ! Lo so alounguéla siokpari ti sessé so ! (Jean 1 : 29)

 

DIKO MBETI TI NZAPA, NA NZE SÔ !

*********************

NZE TI KÛKÜRÛ

ÂNGE !

Giriri, a yeke tene : "ARomain". Fadësô, a tene : "Rome".

Giriri ngâ, a yeke tene : "ACorinthien". Fadësô, a gä : "Korente".

 ÂLÄNGÖ TÎ NZE

 NDÄPÊRÊ

 LÂKWÎI

 1

 Psaume 65 - 67

 Rome 2

 2

 Psaume 68 - 69

 Rome 3

 3

 Psaume 70 - 72

 Rome 4

 4

 Psaume 73 - 74

 Rome 5

 5

Psaume 75 - 77

 Rome 6

 6

Psaume 78

 Rome 7

 7

 Psaume 79 - 81

 Rome 8 : 1 - 18

 8

 Psaume 82 - 84

 Rome 8 : 19 - 39

 9

 Psaume 85 - 87

 Rome 9

 10

 Psaume 88 - 89

 Rome 10

 11

 Psaume 90 - 92

 Rome 11 : 1 - 21

 12

 Psaume 93 - 95

 Rome 11 : 22 - 36

 13

 Psaume 96 - 98

 Rome 12

 14

 Psaume 99 - 102

 Rome 13

 15

 Psaume 103 - 104

 Rome 14

 16

 Psaume 105 - 106

 Rome 15 : 1 - 20

 17

 Psaume 107 - 108

 Rome 15 : 21 - 33

 18

 Psaume 109 - 111

 Rome 16

 19

 Psaume 112 - 115

 1 Korente 1

 20

 Psaume 116 - 118

 1 Korente 2

 21

 Psaume 119 : 1 - 48

 1 Korente 3

 22

 Psaume 119 : 49 - 104

 1 Korente 4

 23

 Psaume 119 : 105 - 176

 1 Korente 5

 24

 Psaume 120 - 123

 1 Korente 6

 25

 Psaume 124 - 127

 1 Korente 7 : 1 - 24

 26

 Psaume 128 - 131

 1 Korente 7 : 25 - 40

 27

 Psaume 132 - 135

 1 Korente 8

 28

 Psaume 136 - 138

 1 Korente 9

 29

 Psaume 139 - 141

 1 Korente 10 : 1 - 13

 30

 Psaume 142 - 144

 1 Korente 10 : 14 - 33

 31

 Psaume 154 - 147

 1 Korente 11 : 1 - 15

                          

 
[ BALAÔ ? ! ] [ SANGO NA SÄNGÖ ] [  FINΠSAHNGO ] [ TËNË TΠNZAPÄ ] [ GOGORO ] [ DA-LISORÖ ] [ MNA - FINΠMBELE  ] [ ÂLÊNDO TΠSÄNGÖ ] [ TO YÂNG NA Ë ]
Copyright © Ministère de la Nouvelle Alliance (M.N.A.) - Toutes reproductions autorisées